Menu Zavrieť

Mäkké techniky

Mäkké techniky sa radia medzi mechanoterapiu, pri ktorej fyzioterapeut ovplyvňuje reflexné zmeny v jednotlivých vrstvách kože a pomáha tak pri odstránení bolesti.

O procedúre

Technika je založená na funkčnom prepojení CNS s muskuloskeletálnym systémom. Cieľom mäkkých techník je uvoľnenie a obnova funkcie mäkkých tkanív, ktoré sú ovplyvnené neúmerným zaťažovaním.

Ako prebieha ošetrenie?

Samotnému ošetreniu predchádza diagnostika. V rámci terapii mäkkých techník sa venujeme povrchovým častiam a potom prechádzame hlbšie do štruktúry svalov a fascií. Použitý tlak pri mäkkých technikách je vyšší ako pri klasickej masáži, preto je možné pociťovať v ošetrenej oblasti bolesť, ktorá ustane do 1-2 dní.

Využitie mäkkých techník je indikované pri:

  • Svalových alebo úponových bolestiach
  • Starostlivosti o preťažené svalstvo
  • Znížení napätia vo svaloch a tkanivách

Kedy nie je vhodné mäkké techniky aplikovať:

  • Keď sú na mieste ošetrenia modriny
  • Ak je v oblasti ošetrenia zápal alebo nezahojená rana

Kontraindikácie:

  • Horúčky
  • Onkologické ochorenia
  • Zápalové ochorenia
  • Narušená celistvosť kože

Mäkké techniky sú vynikajúcim prostriedkom ako zmierniť celkovú únavu, alebo ak chcete pocítiť to pravé oddýchnutie.