Menu Zavrieť

Korekcia Pier LIP LIFT

PLNÉ A ŠŤAVNATÉ PERY OD PRADÁVNA SYMBOLIZOVALI ŽENSKOSŤ, VITALITU A ZMYSELNOSŤ A BOLI VŽDY JEDNÝM ZO ŽENSKÝCH SYMBOLOV, KTORÝM ŽENA NAVONOK O SEBE POVIE VIAC, NEŽ MÔŽE SLOVAMI. ROVNAKO AKO JEJ POHĽAD A CELKOVÉ VYŽAROVANIE. POHĽAD A CHARIZMU SKALPELOM NEZMENÍME, ALE U PIER TO SAMOZREJME IDE.

VÝSLEDOK PRI CHIRURGICKEJ KOREKCII JE TRVÁCNY, NIE JE POTREBNÉ OPAKOVANÉ DOPĹŇANIE KYSELINY HYALURONOVEJ ZA ÚČELOM UDRŽANIA POŽADOVANÉHO TVARU. ZÁKROK PREBIEHA V LOKÁLNEJ ANESTÉZII, TRVÁ MENEJ AKO JEDNU HODINU A PACIENT V TEN ISTÝ DEŇ ODCHÁDZA DOMOV. PO 10-14 DŇOCH SA VYBERAJÚ STEHY ZO ZAHOJENEJ RANY. K DEFINITÍVNEMU ZAHOJENIU A VYBLEDNUTIU JAZVY DOCHÁDZA DO 9-12 MESIACOV.

viz_chirkoz_0002_Layer-1

bullhorn lip lift

JEDNÝM Z MIMORIADNE OBĽÚBENÝCH ESTETICKÝCH ZÁKROKOV JE CHIRURGICKÁ KOREKCIA PIER. NAJFREKVENTOVANEJŠÍM Z TEJTO SKUPINY JE TZV. BULLHORN LIP LIFT, PRI KTOROM ODSTRÁNENÍM ÚZKEHO PÁSU TKANIVA POPOD NOSOM SKRÁTIME PHILTRUM, ČIŽE OBLASŤ HORNEJ PERY MEDZI OKRAJOM ČERVENE PIER A COLLUMEOU NOSA. DOSIAHNEME TÝM FRONTÁLNEJŠIE POSTAVENIE HORNEJ PERY, KTORÁ TAK PÔSOBÍ VÄČŠIA A PLNŠIA.

Italian lip lift

ĎALŠOU MOŽNOSŤOU CHIRURGICKEJ KOREKCIE PERY JE TZV. ITALIAN LIP LIFT, MODIFIKÁCIA BULLHORN LIPLIFTU, PRI KTOROM ODSTRÁNENÍM ČASTI MÄKKÉHO TKANIVA POD NOSNÝMI DIERKAMI BEZ ZÁSAHU DO OBLASTI PHILTRA „VYTIAHNEME“ LATERÁLNEJŠIU OBLASŤ  HORNÉHO OKRAJA PIER. JEHO VÝHODOU JE, ŽE JAZVIČKA PO ZÁKROKU JE PRAKTICKY NEVIDITEĽNÁ.

viz_chirkoz_0001_Layer-2
viz_chirkoz_0000_Layer-3

corner lip lift

V PRÍPADE, ŽE JE POTREBNÉ POZDVIHNÚŤ KÚTIKY ÚST, CHIRURGICKÝM RIEŠENÍM JE TZV. CORNER LIP LIFT, PRI KTOROM OSTRÁNENÍM MALEJ ČASTI TKANIVA PONAD KÚTIKY ÚST JE MOŽNÉ TIETO POMERNE EFEKTÍVNE PODVIHNÚŤ. JAZVIČKA JE TAKTIEŽ MINIMÁLNA A PO NIEKOĽKÝCH TÝŽDŇOCH AŽ MESIACOCH PRAKTICKY NEBADATEĽNÁ.

gullwing lip lift

V NEPOSLEDNOM RADE JE TAKTIEŽ MOŽNÉ OPERAČNÉ RIEŠENIE SPÔSOBOM GULLWING LIP LIFT, PRI KTOROM JE REZ VEDENÝ PONAD HORNÝ OKRAJ ČERVENE PIER. DOSIAHNEME TÝM ZOSTRENIE KONTÚRY PIER A TAKTIEŽ ICH ADEKVÁTNE POZDVIHNUTIE.

viz_chirkoz_0003_new

TREBA PODOTKNÚŤ, ŽE KOREKCIA PIER, ČI UŽ POMOCOU VÝPLŇOVÝCH MATERIÁLOV ALEBO CHIRURGIE, JE BEŽNÝM ZÁKROKOM U OBOCH POHLAVÍ, NETÝKA SA IBA ŽIEN.