Menu Zavrieť

Karpálny tunel

Ide o oblasť, kde prebiehajú šľachy ohýbačov prstov spoločne s mohutným nervom, ktorý zásobuje svojimi vláknami prvý až tretí prst, vrátane polovice štvrtého prsta. Zabezpečuje nielen citlivosť, ale i jemnú motoriku prstov. Strop tohto kanála tvorí tuhý väzivový pruh, ktorý môže byť za určitých okolností zhrubnutý a môže utláčať štruktúry pod ním uložené, vrátane vyššie spomenutého nervu.

 

Syndróm karpálneho tunelu

Tento syndróm patrí medzi najčastejšie ochorenia poškodzujúce ruku a postihuje najčastejšie ženy. Syndróm býva často podmienený práve opakovaným preťažovaním ruky (ťažko manuálne pracujúci) a určitými stereotypnými činnosťami (ako napr. práca s klávesnicou a myšou). Ide o ochorenie, kedy dochádza k útlaku nervu v dôsledku už vyššie uvedeného zhrubnutého väzivového pruhu/stropu kanála, ako i zhrubnutých šľachových pošiev ohýbačov prebiehajúcich vnútri kanála, ktorého priestor je zúžený následkom uvedených skutočností.

Príznaky

Medzi typické príznaky patria náhle alebo postupne sa rozvíjajúce bolesti ruky a “mravenčenie” (tŕpnutie) prstov ruky, ktoré sa môže objaviť cez deň, ale i v noci. Pacienti sa často budia a nemôžu pre ťažkosti zaspať. Pre syndróm je typická nemožnosť vykonávania určitých činností, ako napr. vypadávanie predmetov z ruky, pacient si nevie zapnúť gombík, pri jemnej činnosti neudrží predmet v ruke. Častá je i  stuhnutosť ruky, zvýšená únavnosť, opuch, ako i obmedzená pohyblivosť prstov (pacient nevie prsty plne pokrčiť do dlane).

 

Príčina

Ženské pohlavie je postihnuté častejšie. Príčinami sú jednostranná – pre ruku namáhavá práca, obdobie prechodu, vrodená predispozícia úzkeho karpálneho tunelu, tehotenstvo.

 

Diagnóza

Operačné riešenie indikuje a odporučí vždy neurológ na základe EMG vyšetrenia.

 

Liečba

Po neúspešnej konzervatívnej liečbe

(vitamínovými injekciami – B1, B12) sa odporúča chirurgické riešenie. Aplikáciu obstrekov (kortikoidov) do kanála neodporúčame vzhľadom k ich negatívnemu efektu na nerv, ako i šľachy. Navyše je nevyhnutná aspoň trojmesačná prestávka pred chirurgickým zákrokom. Princípom chirurgického riešenia je prerušenie zhrubnutého väzivového pruhu (ligamentu), ako i uvoľnenie nervu z jeho zhrubnutých obalov (neurolýza). Niekedy je nutné odstrániť zhrubnuté šľachové obaly (synovektómia), ktoré, ako už bolo spomenuté, môžu zužovať priestor vnútri kanála.

Ide o ambulantný zákrok v miestnom znecitlivení (lokálna anestézia) a jeho trvanie predstavuje približne 30 minút.

 

Pooperačná starostlivosť

Na druhý deň po zákroku je nevyhnutné cvičenie s operovanou rukou, pričom budú cviky predvedené operatérom. Bandáž na ruke je treba nosiť po dobu 2 týždňov. Po uplynutí tejto doby pacient prichádza na kontrolu za účelom odstránenia stehov. Operovanú ruku môže začať pacient

používať na bežné činnosti po treťom týždni od zákroku. Nasledujúce 2 až 3 mesiace je nutné vyhýbať sa akémukoľvek záťažovému používaniu postihnutej ruky. Ešteniekoľko týždňov po chirurgickom zákroku pretrváva citlivá jazva, ktorá masírovaním pacientovi po čase odznie. Po vyzretí jazvy je pacient bez ťažkostí.

Po zákroku je ruka 2 týždne v závese/šatke kvôli zvýšenej polohe.