Chirkoz SK - privátne medicínske centrum

 
O nás Napísali o nás Názory a otázky Kontakt i

U nás aj na splátky

Quatro Home Credit

Kontaktné info

CHIRKOZ SK, s.r.o.
Privátne medicínske centrum
Gercenova 8/F, 851 01 Bratislava

Tel.: 02 635 301 63 -
Mob: 0903 752 533

E-mail pre pacientov: info@chirkoz.sk
E-mail pre press: marketing@chirkoz.sk

Prevencia rakoviny kože Zbavte sa zlatej žily

Syndróm karpálneho tunela , Sy canalis carpi

Karpálny tunel:

Ide o oblasť, kde prebiehajú šľachy ohýbačov prstov spoločne s mohutným nervom, ktorý zásobuje svojimi vláknami prvý až tretí prst, vrátane polovice štvrtého prsta. Zabezpečuje nielen citlivosť ale i jemnú motoriku prstov. Strop tohto kanála tvorí tuhý väzivový pruh, ktorý môže byť za určitých okolností zhrubnutý a môže utláčať štruktúry pod ním uložené, vrátane vyššie spomenutého nervu.

Syndróm karpálneho tunelu:

Tento syndróm patrí medzi najčastejšie ochorenia poškodzujúce ruku a postihuje najčastejšie ženy. Syndróm býva často podmienený práve opakovaným preťažovaním ruky /ťažko manuálne pracujúci/ a určitými stereotypnými činnosťami /ako napr. práca s klávesnicou a myšou /.  Ide o ochorenie, kedy dochádza k útlaku  nervu  v dôsledku už vyššie uvedeného zhrubnutého väzivového pruhu /strop kanála/ ako i zhrubnutých šľachových pošiev ohýbačov prebiehajúcich vnútri kanála, ktorého priestor je zúžený následkom uvedených skutočností.

Príznaky:

Medzi typické príznaky patria náhle alebo postupne sa rozvíjajúce bolesti ruky a "mravenčenie" /tŕpnutie/ prstov ruky, ktoré sa môže objaviť cez deň ale i v noci /pacienti sa často budia a nemôžu pre ťažkosti zaspať/.  Pre syndróm je typická nemožnosť vykonávania určitých činností ako napr.vypadávanie predmetov z ruky, pacient si nevie zapnúť gombík, pri jemnej činnosti neudrží predmet v ruke. Častá je i  stuhnutosť ruky, zvýšená únavnosť, opuch ako i obmedzená pohyblivosť prstov /pacient nevie prsty plne pokrčiť do dlane/.

Príčina:

Ženské pohlavie je postihnuté častejšie. Príčinami sú jednostranná pre ruku namáhavá práca, obdobie prechodu, vrodená predispozícia úzkeho karpálneho tunelu, tehotenstvo.

Diagnóza:                                                                                                                                  

Operačné riešenie indikuje a doporučí vždy neurológ na základe EMG vyšetrenia.

Liečba:

Po neúspešnej konzervatívnej liečbe /vitamínovými injekciami - B1,B12/ sa doporučuje chirurgické riešenie. Aplikáciu obstrekov /kortikoidov/ do kanála nedoporučujeme vzhľadom k ich negatívnemu efektu na nerv ako i šľachy, navyše je nevyhnutná aspoň trojmesačná prestávka pred chirugickým zákrokom. Princípom chirurgického riešenia je prerušenie zhrubnutého väzivového pruhu /ligamentu/ ako i uvoľnenie nervu z jeho zhrubnutých obalov /neurolýza/. Niekedy je nutné odstrániť zhrubnuté šľachové obaly /synovektómia/, ktoré ako už bolo spomenuté môžu zužovať priestor vnúti kanála.

MUDr. Jana Kubicová-Košťálová vykonáva uvedený zákrok v našom zdravotníckom zariadení. Ide o ambulatný zákrok v miestnom znecitlivení. Trvanie zákroku je približne 30 minút.

Pooperačná starostlivosť:

Na druhý deň po zákroku je nevyhnutné cvičenie s operovanou rukou /cviky budú predvedené operatérom/. Bandáž na ruke je treba nosiť po dobu 2 týždňov. Po uplynutí tejto doby pacient prichádza na kontrolu za účelom odstránenia stehov. Operovanú ruku môže  začať pacient používať na bežné činnosti po treťom týždni od zákroku. Nasledujúce  2 až 3 mesiace  je nutné vyhýbať sa akémukoľvek záťažovému používaniu postihnutej ruky. Ešte niekoľko týždňov po chirurgickom zákroku  pretrváva citlivá jazva, ktorá masírovaním pacientovi po čase odoznie. Po vyzretí jazvy je pacient bez ťažkostí.